Abyss Dweller
Abyss Dweller

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Sea Serpent

 • ATK:
 • 1700

 • DEF:
 • 1400

 • Lượt xem:
 • 930Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Abyss Dweller - Duel LinkCách để sở hữu Abyss Dweller - Master DuelGiá trị và các set có Abyss Dweller - TCG
Giá trị của Abyss Dweller
Cardmarket
18565 VND
Tcgplayer
15275 VND
Ebay
45825 VND
Amazon
39480 VND
Coolstuffinc
46765 VND
Các set có Abyss Dweller
(SR)Abyss Rising
79195 VND
(UR)Duel Devastator
68855 VND
(UtR)OTS Tournament Pack 13
1665915 VND
(UtR)OTS Tournament Pack 13 (POR)
0 VND
(GUR)Premium Gold: Infinite Gold
78490 VND
(SR)The Secret Forces
80370 VND
(C)OTS Tournament Pack 20
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Abyss Dweller trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Abyss Dweller trong Master Duel