Amazoness Swords Woman
EARTH 4
Amazoness Swords Woman
Kiếm sĩ nữ a-ma-dôn
  • Archetype:
  • Amazoness

  • ATK:
  • 1500

  • DEF:
  • 1600

  • Lượt xem:
  • 1621
Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà bạn có thể nhận được từ việc chiến đấu với lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card instead.

Bản dịch này có đúng không ?
Top