Apollousa, Bow of the Goddess
WIND
Apollousa, Bow of the Goddess
Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
  • ATK:
  • 0

  • LINK-4
  • Lượt xem:
  • 3892

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới

Dưới-Phải

TrênHiệu ứng (VN):

2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.

Bản dịch này có đúng không ?
Top