Ash Blossom & Joyous Spring
Ash Blossom & Joyous Spring

3

 • Loại:
 • Tuner Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Zombie

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 1800

 • Lượt xem:
 • 4714Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Ash Blossom & Joyous Spring - Master DuelGiá trị và các set có Ash Blossom & Joyous Spring - TCG
Giá trị của Ash Blossom & Joyous Spring
Cardmarket
63920 VND
Tcgplayer
90710 VND
Ebay
375765 VND
Amazon
681265 VND
Coolstuffinc
93765 VND
Các set có Ash Blossom & Joyous Spring
(UR)Duel Devastator
458720 VND
(UR)Duel Power
505720 VND
(UR)Legendary Collection Kaiba Mega Pack
647425 VND
(ScR)Maximum Crisis
2180330 VND
(PG)Maximum Gold
518880 VND
(SR)Shadows in Valhalla
500550 VND
(C)Structure Deck: Soulburner
457545 VND
(PScR)2022 Tin of the Pharaoh's Gods
0 VND
(C)Structure Deck: Legend of the Crystal Beasts
0 VND
(C)Structure Deck: Beware of Traptrix
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng Ash Blossom & Joyous Spring trong Duel Links

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng lá bài Ash Blossom & Joyous Spring trong Duel LinksThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Ash Blossom & Joyous Spring trong Master Duel
Deck sử dụng Ash Blossom & Joyous Spring trong TCG