Avendread Savior
DARK
Avendread Savior
Xác thù tái thế của sự cứu rỗi
  • Archetype:
  • Vendread

  • ATK:
  • 1600

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 1398

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú Zombie
Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Avendread Savior" một lần cho mỗi lượt.
● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vendread" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
● Trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ; quái thú của đối thủ đó mất ATK bằng với Cấp của quái thú được gửi đến Mộ x 200, cho đến khi kết thúc lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Zombie monsters This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. You can only use each of the following effects of "Avendread Savior" once per turn. ● You can target 1 "Vendread" card in your GY; add it to your hand. ● During damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY; that opponent's monster loses ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top