Back to Square One
Spell Normal
Back to Square One
Về lại ô đầu
  • Lượt xem:
  • 1329
Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; đặt mục tiêu đó trên đầu Deck.Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card, then target 1 monster on the field; place that target on the top of the Deck.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top