Ballista Squad
Trap Normal
Ballista Squad
Toán lính bắn đá
  • Lượt xem:
  • 1640
Hiệu ứng (VN):

Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.Hiệu ứng gốc (EN):

Tribute 1 monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?
Top