Battlewasp - Pin the Bullseye
WIND 1
Battlewasp - Pin the Bullseye
Bắp cày chiến - Hồng tâm Pin
  • Archetype:
  • Battlewasp

  • ATK:
  • 200

  • DEF:
  • 300

  • Lượt xem:
  • 1246
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển quái thú Côn trùng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ cho mỗi "Battlewasp - Pin the Bullseye" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Battlewasp - Pin the Bullseye" một lần trong mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If you control an Insect monster: You can Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can inflict 200 damage to your opponent for each "Battlewasp - Pin the Bullseye" you control. You can only use each effect of "Battlewasp - Pin the Bullseye" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top