Black Feather Beacon
Trap Normal
Black Feather Beacon
  • Archetype:
  • Blackwing

  • Lượt xem:
  • 773
Hiệu ứng (VN):

Chỉ kích hoạt khi bạn nhận sát thương từ hiệu ứng của lá bài. Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blackwing" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate only when you take damage from a card effect. Special Summon 1 Level 4 or lower "Blackwing" monster from your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top