Blackwing - Fane the Steel Chain
DARK2
Blackwing - Fane the Steel Chain
  • Archetype:
  • Blackwing

  • ATK:
  • 500

  • DEF:
  • 800

  • Lượt xem:
  • 770
Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu lá bài này gây ra thiệt hại chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng một đòn tấn công trực tiếp: Chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack your opponent directly. If this card inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: Target 1 Attack Position monster your opponent controls; change that target to Defense Position.

Bản dịch này có đúng không ?
Top