Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
 • Archetype:
 • Book of
  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  Bản dịch này có đúng không ?
  Top