Borreload Furious Dragon
DARK 8
Borreload Furious Dragon
Rồng nạp nòng xúng giận dữ
  • Archetype:
  • Borrel

  • ATK:
  • 3000

  • DEF:
  • 2500

  • Lượt xem:
  • 2601
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú DARK Dragon
(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link BÓNG TỐI trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Furious Dragon" một lần trong mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 DARK Dragon monsters (Quick Effect): You can target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Link Monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Borreload Furious Dragon" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top