Brionac, Dragon of the Ice Barrier
Brionac, Dragon of the Ice Barrier

6

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Sea Serpent

 • Archetype:
 • Ice Barrier

 • ATK:
 • 2300

 • DEF:
 • 1400

 • Lượt xem:
 • 571Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào cùng số lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại những lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can discard any number of cards to the GY, then target the same number of cards your opponent controls; return those cards to the hand. You can only use this effect of "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Brionac, Dragon of the Ice Barrier - Duel LinkCách để sở hữu Brionac, Dragon of the Ice Barrier - Master DuelGiá trị và các set có Brionac, Dragon of the Ice Barrier - TCG
Giá trị của Brionac, Dragon of the Ice Barrier
Cardmarket
6815 VND
Tcgplayer
6580 VND
Ebay
29375 VND
Amazon
16450 VND
Coolstuffinc
234765 VND
Các set có Brionac, Dragon of the Ice Barrier
(UR)Duel Devastator
25380 VND
(DUPR)Duel Terminal 1
2713075 VND
(UR)Duelist Saga
74730 VND
(GUR)Gold Series: Haunted Mine
122670 VND
(ScR)Hidden Arsenal
223015 VND
(SR)Hidden Arsenal 5: Steelswarm Invasion: Special Edition
117265 VND
(C)Hidden Arsenal: Chapter 1
0 VND
(DUPR)Hidden Arsenal: Chapter 1
0 VND
(SR)Structure Deck: Freezing Chains
25145 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Brionac, Dragon of the Ice Barrier trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Brionac, Dragon of the Ice Barrier trong Master Duel