CXyz Comics Hero Legend Arthur
EARTH
CXyz Comics Hero Legend Arthur
Anh hùng truyện tranh Xyz hỗn mang huyền thoại Arthur
  • Archetype:
  • CXyz

  • ATK:
  • 3000

  • DEF:
  • 2400

  • Lượt xem:
  • 801
Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 5
Một lần mỗi lượt, lá bài này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Nếu lá bài này có "Comics Hero King Arthur" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ có hiệu ứng này.
● Khi lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; loại bỏ quái thú bị phá huỷ và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của nó.Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 5 monsters Once per turn, this card cannot be destroyed by battle. If this card has "Comics Hero King Arthur" as an Xyz Material, it gains this effect. ● When this card destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: You can detach 1 Xyz Material from this card; banish the destroyed monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to its original ATK.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top