Charge of the Light Brigade
Spell Normal
Charge of the Light Brigade
Chi viện đoàn quân ánh sáng
  • Archetype:
  • Lightsworn

  • Lượt xem:
  • 1250
Hiệu ứng (VN):

Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top