Code Talker
Code Talker

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

 • ATK:
 • 1300

 • Lượt xem:
 • 819

Mũi tên Link:

Trên

DướiHiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng
Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, trong khi lá bài này chỉ vào quái thú.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster this card points to. Cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, while this card points to a monster.

Bản dịch này có đúng không ?

Giá trị và các set có Code Talker - TCG
Giá trị của Code Talker
Cardmarket
2350 VND
Tcgplayer
3760 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
11515 VND
Coolstuffinc
11515 VND
Các set có Code Talker
(SR)Fists of the Gadgets
43710 VND
(R)Maximum Gold: El Dorado
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Code Talker trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Code Talker trong Master Duel