Common Charity
Trap Normal
Common Charity
Từ thiện thường
  • Lượt xem:
  • 874
Hiệu ứng (VN):

Rút 2 lá bài, sau đó loại bỏ 1 quái thú Thường khỏi tay của bạn, hoặc, nếu bạn làm điều đó mà không có bất kỳ lá bài nào trong tay, hãy gửi toàn bộ bài trên tay của bạn xuống Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

Draw 2 cards, then banish 1 Normal Monster from your hand, or, if you do not have any in your hand, send your entire hand to the GY.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top