Crackdown
Crackdown
  • Loại:
  • Trap Card

  • Dạng:
  • Continuous

  • Lượt xem:
  • 1180Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.

Bản dịch này có đúng không ?


Giá trị và các set có Crackdown - TCG
Giá trị của Crackdown
Cardmarket
14805 VND
Tcgplayer
19505 VND
Ebay
69325 VND
Amazon
79430 VND
Coolstuffinc
23265 VND
Các set có Crackdown
(PScR)2020 Tin of Lost Memories Mega Pack
91650 VND
(SR)Dark Neostorm
102460 VND
(C)Structure Deck: Freezing Chains
255680 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Crackdown trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Crackdown trong Master Duel