Cynet Mining
Spell Normal
Cynet Mining
Khai phá mạng lưới
  • Lượt xem:
  • 1741
Hiệu ứng (VN):

Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top