D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
  • Archetype:
  • D.D.

  • ATK:
  • 100

  • DEF:
  • 100

  • Lượt xem:
  • 5627
Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top