Dark Factory of Mass Production
Spell Normal
Dark Factory of Mass Production
Nhà máy bóng tối sản xuất nhiều
  • Lượt xem:
  • 1565
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 2 quái thú Bình thường trong Mộ của bạn; thêm chúng lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 2 Normal Monsters in your GY; add them to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top