Dark Magician
DARK 7
Dark Magician
Pháp sư bóng tối
  • Archetype:
  • Dark Magician

  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 2100

  • Lượt xem:
  • 3684
Hiệu ứng (VN):

'' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''Hiệu ứng gốc (EN):

''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top