Dark Magician Girl
DARK 6
Dark Magician Girl
Nữ pháp sư bóng tối
  • Archetype:
  • Dark Magician

  • ATK:
  • 2000

  • DEF:
  • 1700

  • Lượt xem:
  • 2819
Hiệu ứng (VN):

Nhận 300 ATK cho mỗi "Dark Magician" hoặc "Magician of Black Chaos" trong Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

Gains 300 ATK for every "Dark Magician" or "Magician of Black Chaos" in the GY.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top