Dark Rebellion Xyz Dragon
DARK
Dark Rebellion Xyz Dragon
Rồng xyz phiến loạn bóng tối
  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 2862
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.

Bản dịch này có đúng không ?
Top