Dark World Dealings
Spell Normal
Dark World Dealings
Giao dịch ở thế giới hắc ám
  • Archetype:
  • Dark World

  • Lượt xem:
  • 1238
Hiệu ứng (VN):

Mỗi người chơi rút 1 lá bài, sau đó mỗi người chơi gửi xuống Mộ 1 lá bài.Hiệu ứng gốc (EN):

Each player draws 1 card, then each player discards 1 card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top