Diamond Dire Wolf
EARTH
Diamond Dire Wolf
Sói răng khủng Diawolf
  • ATK:
  • 2000

  • DEF:
  • 1200

  • Lượt xem:
  • 1236
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.

Bản dịch này có đúng không ?
Top