Double Headed Anger Knuckle
Double Headed Anger Knuckle

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Train

 • ATK:
 • 1500

 • Lượt xem:
 • 446

Mũi tên Link:

Dưới

PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú máy
Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Double Headed Anger Knuckle" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Máy Cấp 10 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.
● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Machine monsters Cannot be used as Link Material. You can only use 1 of the following effects of "Double Headed Anger Knuckle" per turn, and only once that turn. ● During the Main Phase (Quick Effect): You can send 1 monster from your hand or field to the GY, then target 1 Level 10 Machine monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. ● If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY; Special Summon this card.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Double Headed Anger Knuckle - Duel LinkCách để sở hữu Double Headed Anger Knuckle - Master DuelGiá trị và các set có Double Headed Anger Knuckle - TCG
Giá trị của Double Headed Anger Knuckle
Cardmarket
31490 VND
Tcgplayer
27730 VND
Ebay
75200 VND
Amazon
103870 VND
Coolstuffinc
35015 VND
Các set có Double Headed Anger Knuckle
(ScR)Battles of Legend: Hero's Revenge
53815 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Double Headed Anger Knuckle trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Double Headed Anger Knuckle trong Master Duel