Drowning Mirror Force
Trap Normal
Drowning Mirror Force
Hàng rào sóng - Lực chìm
  • Lượt xem:
  • 1571
Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.

Bản dịch này có đúng không ?
Top