Elemental HERO Brave Neos
LIGHT 7
Elemental HERO Brave Neos
Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
  • Archetype:
  • Elemental HERO

  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 2269
Hiệu ứng (VN):

"Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.Hiệu ứng gốc (EN):

"Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.

Bản dịch này có đúng không ?
Top