Evenly Matched
Trap Normal
Evenly Matched
Kết quả thắng bại
  • Lượt xem:
  • 5601
Hiệu ứng (VN):

Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.Hiệu ứng gốc (EN):

At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top