Evil Eye Awakening
Spell Normal
Evil Eye Awakening
Mắt ác thức tỉnh
  • Archetype:
  • Evil Eye

  • Lượt xem:
  • 1004
Hiệu ứng (VN):

Triệu hồi Đặc biệt 1 "Evil Eye" từ tay hoặc Mộ của bạn, hoặc nếu "Evil Eye of Selene" nằm trong Vùng Phép & Bẫy, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Evil Eye" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Evil Eye Awakening" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Special Summon 1 "Evil Eye" monster from your hand or GY, or, if "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone, you can Special Summon 1 "Evil Eye" monster from your Deck instead. You can only activate 1 "Evil Eye Awakening" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top