Evilswarm Nightmare
DARK
Evilswarm Nightmare
Vai-rớt Nightmare
  • Archetype:
  • Lswarm

  • ATK:
  • 950

  • DEF:
  • 1950

  • Lượt xem:
  • 1949
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú DARK Cấp 4
Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top