Expendable Dai
Expendable Dai
  • Loại:
  • Trap Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Lượt xem:
  • 302Hiệu ứng (VN):

Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.Hiệu ứng gốc (EN):

Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.

Bản dịch này có đúng không ?


Giá trị và các set có Expendable Dai - TCG
Giá trị của Expendable Dai
Cardmarket
470 VND
Tcgplayer
2350 VND
Ebay
23265 VND
Coolstuffinc
9165 VND
Các set có Expendable Dai
(SR)Lightning Overdrive
23265 VND
(C)2022 Tin of the Pharaoh's Gods
0 VNDDeck sử dụng Expendable Dai trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Expendable Dai trong Master Duel