Familiar-Possessed - Wynn
WIND 4
Familiar-Possessed - Wynn
Người sở hữu hồn nhập - Wynn
  • Archetype:
  • Charmer

  • ATK:
  • 1850

  • DEF:
  • 1500

  • Lượt xem:
  • 1472




Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Wynn the Wind Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.



Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Wynn the Wind Charmer" and 1 face-up WIND monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.





Bản dịch này có đúng không ?












Top