Floodgate Trap Hole
Floodgate Trap Hole
  • Loại:
  • Trap Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Archetype:
  • Hole

  • Lượt xem:
  • 601Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.Ban List:
Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Floodgate Trap Hole - Duel LinkCách để sở hữu Floodgate Trap Hole - Master DuelGiá trị và các set có Floodgate Trap Hole - TCG
Giá trị của Floodgate Trap Hole
Cardmarket
6345 VND
Tcgplayer
15275 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
167790 VND
Coolstuffinc
23265 VND
Các set có Floodgate Trap Hole
(UR)2017 Mega-Tin Mega Pack
107395 VND
(C)OTS Tournament Pack 13
57105 VND
(C)OTS Tournament Pack 13 (POR)
0 VND
(UR)Speed Duel: Trials of the Kingdom
454255 VND
(UR)The Dark Illusion
118205 VND
(SR)Trials of the Pharaoh - Trials of the Kingdom promotional card
0 VND
(C)Speed Duel GX: Duel Academy Box
0 VND
(ScR)Speed Duel GX: Duel Academy Box
0 VND
(C)Structure Deck: Beware of Traptrix
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Floodgate Trap Hole trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Floodgate Trap Hole trong Master Duel