Foolish Burial
Spell Normal
Foolish Burial
Mai táng rất ngu
  • Lượt xem:
  • 3066
Hiệu ứng (VN):

Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

Send 1 monster from your Deck to the GY.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top