Forbidden Chalice
Spell Quick
Forbidden Chalice
Chén thánh bị cấm
  • Archetype:
  • Forbidden

  • Lượt xem:
  • 2614
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.

Bản dịch này có đúng không ?
Top