Forbidden Lance
Spell Quick
Forbidden Lance
Cây thương thánh bị cấm
  • Archetype:
  • Forbidden

  • Lượt xem:
  • 2947
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

Bản dịch này có đúng không ?
Top