Fossil Dragon Skullgar
EARTH 4
Fossil Dragon Skullgar
Rồng hóa thạch tân sinh Skullgar
  • Archetype:
  • Fossil

  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1143
Hiệu ứng (VN):

1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của đối thủ
Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Fossil Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Dragon Skullgar" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Rock monster + 1 Level 4 or lower monster in your opponent's GY Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. You can banish this card from your GY; add 1 "Fossil Fusion" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Fossil Dragon Skullgar" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top