Gadget Arms
WATER 2
Gadget Arms
Thiết bị linh kiện
  • Archetype:
  • Gadget

  • ATK:
  • 200

  • DEF:
  • 400

  • Lượt xem:
  • 1033
Hiệu ứng (VN):

FLIP: Chọn 1 "Morphtronic" bài của bạn và thêm nó lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Select 1 "Morphtronic" Spell or Trap Card in your Graveyard and add it to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top