Gagaga Cowboy
EARTH
Gagaga Cowboy
Cao bồi Gagaga
  • Archetype:
  • Gagaga

  • ATK:
  • 1500

  • DEF:
  • 2400

  • Lượt xem:
  • 1247
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào tư thế chiến đấu hiện tại của lá bài này.
● Tư thế tấn công: Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ trong lượt này, nó nhận được 1000 ATK, còn quái thú của đối thủ mất 500 ATK, chỉ trong Damage Step.
● Tư thế phòng thủ: Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; apply this effect, depending on this card's current battle position. ● Attack Position: If this card attacks an opponent's monster this turn, it gains 1000 ATK, also the opponent's monster loses 500 ATK, during the Damage Step only. ● Defense Position: Inflict 800 damage to your opponent.

Bản dịch này có đúng không ?
Top