Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju

8

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Aqua

 • Archetype:
 • Kaiju

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 3000

 • Lượt xem:
 • 1183Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, ngoại trừ "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. When your opponent activates a card or effect, except "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Quick Effect): You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; negate the activation, and if you do, banish that card.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Gameciel, the Sea Turtle Kaiju - Master DuelGiá trị và các set có Gameciel, the Sea Turtle Kaiju - TCG
Giá trị của Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
Cardmarket
93295 VND
Tcgplayer
76375 VND
Ebay
97525 VND
Amazon
51700 VND
Coolstuffinc
46765 VND
Các set có Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
(R)2016 Mega-Tin Mega Pack
90710 VND
(ScR)Battles of Legend: Relentless Revenge
356025 VND
(R)Dimension of Chaos
101990 VND
(UR)Duel Devastator
94000 VND
(SR)OTS Tournament Pack 2
99405 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng Gameciel, the Sea Turtle Kaiju trong Duel Links

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng lá bài Gameciel, the Sea Turtle Kaiju trong Duel LinksThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Gameciel, the Sea Turtle Kaiju trong Master Duel
Deck sử dụng Gameciel, the Sea Turtle Kaiju trong TCG