Geira Guile the Cubic King
Geira Guile the Cubic King

2

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Cubic

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

 • Lượt xem:
 • 581Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 "Cubic" mà bạn điều khiển đến Mộ. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 800 ATK. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 "Vijam the Cubic Seed" trong Mộ của mình; gửi lá bài này đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt chúng, sau đó bạn có thể thêm 1 "Vulcan Dragni the Cubic King" từ Deck của mình lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by sending 1 "Cubic" monster you control to the Graveyard. If Summoned this way, this card gains 800 ATK. If this card is Special Summoned from the hand: Inflict 800 damage to your opponent. At the end of the Damage Step, if this card battled: You can target up to 2 "Vijam the Cubic Seed" in your Graveyard; send this card to the Graveyard, and if you do, Special Summon them, then you can add 1 "Vulcan Dragni the Cubic King" from your Deck to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Geira Guile the Cubic King - Duel LinkCách để sở hữu Geira Guile the Cubic King - Master DuelGiá trị và các set có Geira Guile the Cubic King - TCG
Giá trị của Geira Guile the Cubic King
Cardmarket
2820 VND
Tcgplayer
4230 VND
Ebay
35015 VND
Amazon
23265 VND
Coolstuffinc
9165 VND
Các set có Geira Guile the Cubic King
(UR)Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Movie Pack
31725 VND
(ScR)Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Movie Pack Secret Edition
46765 VND
(GUR)Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Movie Pack: Gold Edition
33840 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Geira Guile the Cubic King trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Geira Guile the Cubic King trong Master Duel