Ghost Belle & Haunted Mansion
EARTH3
Ghost Belle & Haunted Mansion
Ma trẻ con ám biệt thự
  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 1800

  • Lượt xem:
  • 2267
Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá kích hoạt đó.
● Thêm (các) lá bài từ Mộ lên tay bài, Deck và / hoặc Extra Deck.
● Triệu hồi Đặc biệt (các) Lá bài quái thú từ Mộ.
● Loại bỏ (các) lá bài khỏi Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Belle & Haunted Mansion" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that activation. ● Add a card(s) from the GY to the hand, Deck, and/or Extra Deck. ● Special Summon a Monster Card(s) from the GY. ● Banish a card(s) from the GY. You can only use this effect of "Ghost Belle & Haunted Mansion" once per turn.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top