Gouki Finishing Move
Spell Normal
Gouki Finishing Move
Quỷ lực sĩ ra đòn kết liễu
  • Archetype:
  • Gouki

  • Lượt xem:
  • 719
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng Link Rating của nó x 1000 cho đến cuối lượt này, cũng như nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ trong lượt này, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công, ngoại trừ với quái thú "Gouki" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Gouki Finishing Move" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 "Gouki" Link Monster you control; it gains ATK equal to its Link Rating x 1000 until the end of this turn, also if it attacks a Defense Position monster this turn, inflict piercing battle damage to your opponent. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot declare attacks, except with "Gouki" monsters. You can only activate 1 "Gouki Finishing Move" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top