Gouki Suprex
Gouki Suprex

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Gouki

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 0

 • Lượt xem:
 • 919Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gouki" từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Suprex". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Suprex" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Gouki" monster from your hand. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Suprex". You can only use this effect of "Gouki Suprex" once per turn.Ban List:
Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Gouki Suprex - Duel Link
Cách để sở hữu Gouki Suprex - Master DuelGiá trị và các set có Gouki Suprex - TCG
Giá trị của Gouki Suprex
Cardmarket
10810 VND
Tcgplayer
14805 VND
Ebay
25615 VND
Amazon
28435 VND
Coolstuffinc
18565 VND
Các set có Gouki Suprex
(R)2018 Mega-Tin Mega Pack
64860 VND
(R)Code of the Duelist
64390 VND
(C)Star Pack VRAINS
71910 VND
(SFR)Star Pack VRAINS
73320 VND
Star Pack VRAINS
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Gouki Suprex trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Gouki Suprex trong Master Duel