Guardian of the Labyrinth
EARTH 4
Guardian of the Labyrinth
Kẻ canh giữ minh giới
  • ATK:
  • 1000

  • DEF:
  • 1200

  • Lượt xem:
  • 355
Hiệu ứng (VN):

Một quái thú bảo vệ lối vào Netherworld.Hiệu ứng gốc (EN):

A monster that guards the entrance to the Netherworld.

Bản dịch này có đúng không ?
Top