Hallowed Life Barrier
Trap Normal
Hallowed Life Barrier
Rào chắn thiêng của sự sống
  • Lượt xem:
  • 1314
Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài khỏi tay bạn. Lượt này, bất kỳ sát thương nào bạn nhận được từ các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ trở thành 0.Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card from your hand. This turn, any damage you take from your opponent's cards and effects becomes 0.

Bản dịch này có đúng không ?
Top