Heavy Armored Train Ironwolf
Heavy Armored Train Ironwolf

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Train

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 2200

 • Lượt xem:
 • 707Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Loại Máy Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Máy mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như các quái thú khác không thể tấn công. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị quân bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 từ Deck của mình lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Machine-Type monster you control; this turn, it can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack. If this card in your possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can add 1 Level 4 Machine-Type monster from your Deck to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Heavy Armored Train Ironwolf - Master DuelGiá trị và các set có Heavy Armored Train Ironwolf - TCG
Giá trị của Heavy Armored Train Ironwolf
Cardmarket
9635 VND
Tcgplayer
20680 VND
Ebay
24205 VND
Amazon
69090 VND
Coolstuffinc
23265 VND
Các set có Heavy Armored Train Ironwolf
(SR)Raging Tempest
36190 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Heavy Armored Train Ironwolf trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Heavy Armored Train Ironwolf trong Master Duel