Heroic Champion - Excalibur
LIGHT
Heroic Champion - Excalibur
Nhà vô địch anh dũng - Excalibur
  • Archetype:
  • Heroic

  • ATK:
  • 2000

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 1169
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Loại Chiến binh Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Warrior-Type monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; this card's ATK becomes double its original ATK until your opponent's next End Phase.

Bản dịch này có đúng không ?
Top