Heroic Champion - Excalibur
Heroic Champion - Excalibur

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Heroic

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 2000

 • Lượt xem:
 • 604Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Loại Chiến binh Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Warrior-Type monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; this card's ATK becomes double its original ATK until your opponent's next End Phase.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Heroic Champion - Excalibur - Duel LinkCách để sở hữu Heroic Champion - Excalibur - Master DuelGiá trị và các set có Heroic Champion - Excalibur - TCG
Giá trị của Heroic Champion - Excalibur
Cardmarket
2585 VND
Tcgplayer
3525 VND
Ebay
610765 VND
Amazon
58515 VND
Coolstuffinc
46765 VND
Các set có Heroic Champion - Excalibur
(ScR)Collectible Tins 2012 Wave 1
132070 VND
(GR)Return of the Duelist
500785 VND
(UtR)Return of the Duelist
254035 VND
(UR)Return of the Duelist
93060 VND
(C)OTS Tournament Pack 19
0 VND
(C)OTS Tournament Pack 19 (POR)
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Heroic Champion - Excalibur trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Heroic Champion - Excalibur trong Master Duel